logo_EM-01.jpg
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας μας συμμορφώνονται

με τον νέο Γενικό Κανονισμό για την      Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) (ΕΕ) 2016/679, ο οποίος στοχεύει στην ενίσχυση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής των πολιτών και στην αναμόρφωση του τρόπου με τον οποίο προσεγγίζουν οι οργανισμοί τα προσωπικά δεδομένα!

 

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η ατομική επιχείρηση ‘Τσιλουνης Κ. Παναγιώτης’ , www.eventsmusic.gr , με διακριτικό τίτλο ‘Events Music Productions’ και κύρια

δραστηριότητα την οργάνωση μουσικών εκδηλώσεων. Τα γραφεία της επιχείρησής μας

βρίσκονται στην Δροσιά Αττικής, επί της οδού Ανθουσών 10, ΤΚ 14572. Για οποιαδήποτε

πληροφορία ή βοήθεια, σας καλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική

διεύθυνση info@eventsmusic.gr ή να μας καλέσετε στο (+30) 210 2911859 ή (+30)6944686300.

 

Διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας

και την πολιτική απορρήτου για να κατανοήσετε με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, προστατεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω της ιστοσελίδας μας.

 

Στην Events Music Productions συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από πρόσωπα μόνο όταν

μας παρέχετε οικειοθελώς τα προσωπικά σας στοιχεία.

 

Η Events Music Productions διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία που

συγκεντρώνει για στατιστικούς λόγους χωρίς την προηγούμενη έγκριση των ιδιωτών. Οι

στατιστικές αυτές έρευνες μπορεί να έχουν σχέση με τη μέτρηση της επισκεψιμότητας της

ιστοσελίδας μας. Η Events Music Productions δύναται προσφέρει σε τρίτους μόνο

συγκεντρωτικά παράγωγα στατιστικών ερευνών και όχι τα ιδιαίτερα στοιχεία ιδιωτών.

Οι χρήστες / επισκέπτες, επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, με την ανάγνωση της

ιστοσελίδας μας, πληροφορίες μη προσωπικές μπορεί αυτόματα να συλλέγονται με τη

μορφή μικρών αρχείων κειμένου (cookies), τα οποία χρησιμοποιούνται για να

αναγνωρίζονται χρήστες, οι οποίοι συχνά επισκέπτονται το http://www.eventsmusic.gr, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, όπως βελτίωση εμφάνισης,

αλληλεπιδραστικότητας κλπ.

 

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΡΗΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Γενικά

 

Χρησιμοποιώντας το www.eventsmusic.gr  o χρήστης συμφωνεί να

συμμορφώνεται με τους όρους και τις συνθήκες που αναγράφονται στο παρόν.

 

Αλλαγή όρων

 

Η Events Music Productions διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει τους όρους

της http://www.eventsmusic.gr. Σε κάθε περίπτωση κάθε τροποποίηση ή

ενημέρωση των όρων χρήσης θα αναρτώνται άμεσα στην ιστοσελίδα και θα ενημερώνονται

οι χρήστες (e-mail).

 

 

Προσωπικά δεδομένα

 

Η http://www.eventsmusic.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα που παρέχετε

εθελοντικά σε αυτήν και τα οποία ενδεικτικά περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμό σας, τη

διεύθυνσή σας, το τηλέφωνό σας, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, τη

διεύθυνση ΙΡ σας.

 

Η Events Music Productions χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα προκειμένου να επικοινωνεί

μαζί σας – και με τη συγκατάθεσή σας – για να σας παράσχει πληροφόρηση, ειδικές

προσφορές, υπηρεσίες ή ενημέρωση σύμφωνα με τις εκπεφρασμένες ρητά επιθυμίες σας.

Ειδικά, αν έχετε εγγραφεί σε υπηρεσία μας χρησιμοποιώντας λογαριασμό σε μέσο

κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά LinkedIn, facebook, twitter,

instagram), τα δεδομένα σας που συλλέγουμε συναρτώνται και με την πολιτική απορρήτου

του παρόχου του μέσου κοινωνικής, την οποία καλείστε να εξετάσετε σε συνάρτηση με τα

στην παρούσα παράγραφο οριζόμενα.

 

Τα δεδομένα που έχετε παράσχει στο http://www.eventsmusic.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στο πλαίσιο των – σύμφωνα με τους παρόντες Όρους

χρήσης και Πολιτική Απορρήτου – σκοπών. Η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων

περιορίζεται από την Events Music Productions αποκλειστικά σε όσα είναι απαραίτητα για

την ικανοποίηση των αιτημάτων σας προς εξυπηρέτηση του κατά τα άνω σκοπού

πληροφόρησης για ειδικές προσφορές, υπηρεσίες και ενημέρωση. Αυτή  η συλλογή των

προσωπικών σας δεδομένων εδράζεται σε μία από τις ακόλουθες νομιμοποιητικές βάσεις:

Κύρια νομιμοποιητική βάση αποτελεί η εκπεφρασμένη ρητά συναίνεσή σας. Τέτοια

λαμβάνουμε για την αποστολή σε εσάς newsletter, με την παραπομπή σας στους παρόντες

Όρους Χρήσης – Πολιτική Απορρήτου.

 

 

Πνευματική Ιδιοκτησία

 

Η ιστοσελίδα μας http://www.eventsmusic.gr/ και το περιεχόμενο αυτής, όπως

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα προϊόντων

ή/και υπηρεσιών της Events Music Productions, διακριτικός τίτλος, όνομα χώρου (domain

name), πηγαίος κώδικας, λογισμικό, προσφερόμενες υπηρεσίες, ονόματα, φωτογραφίες,

εικόνες, γραφικά, κείμενα, απεικονίσεις, αρχεία ήχου ή/και εικόνας και αρχεία

οπτικοακουστικών έργων, παιχνίδια, διαγωνισμοί, διαδραστικές εφαρμογές, δεδομένα,

μεταδεδομένα, βάσεις δεδομένων (εφεξής το «Περιεχόμενο»), αποτελεί αντικείμενο

αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας είτε της Events

Music Productions είτε τρίτων συνεργαζομένων με εμάς και τελεί υπό την προστασία των

σχετικών διατάξεων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του ελληνικού και

ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Απαγορεύεται ρητώς να

αποτελέσει το περιεχόμενο αυτό εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο επεξεργασίας,

μεταβίβασης, πώλησης, εκχώρησης, παραχώρησης (με ή χωρίς αντάλλαγμα), εμπορικής

εκμετάλλευσης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, μετάδοσης,

διανομής, πώλησης ή μεταφόρτωσης (download) με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο από τους

Χρήστες ή/και από οποιονδήποτε τρίτο. Σημειώνεται ότι οι ενέργειες αυτές είναι

ενδεικτικές και όχι περιοριστικές. Τα υποκείμενα των δεδομένων που τυχόν απεικονίζονται

στο σχετικό περιεχόμενο έχουν παράσχει στην Events Music Productions τη ρητή

συγκατάθεσή τους προς τούτο.

 

 

Δικαιώματα

 

Σε συνάρτηση με τα συλλεγόμενα δεδομένα, δικαιούσθε με απλή δήλωσή σας προς την

Events Music Productions απευθυνόμενη στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

info@eventsmusic.gr να ασκήσετε τα πιο κάτω δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε από την Events Music Productions μία διαβεβαίωση για το αν

τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία ή όχι και, σε αυτή την περίπτωση, να

έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε από την Events Music Productions, χωρίς αδικαιολόγητη

καθυστέρηση, τη διόρθωση/επικαιροποίηση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας

αφορούν.

Δικαίωμα στην λήθη

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε από την Events Music Productions τη διαγραφή των δεδομένων

προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Μάλιστα η Events Music Productions έχει την

υποχρέωση να προβεί στην διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την

προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται νόμιμη υποχρέωσή μας ή άμεσο έννομο συμφέρον μας για

τη διατήρησή του.

Για τεχνικούς λόγους, η διαγραφή θα ολοκληρώνεται εντός χρονικού διαστήματος το

αργότερο δεκαπέντε (15) ημερών.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε από την Events Music Productions τον περιορισμό της

επεξεργασίας, όταν:

 Η ακεραιότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται.

 Η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στη

διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους

σκοπούς της επεξεργασίας.

 

 

Υποβολή καταγγελιών

 

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που

πραγματοποιείται από την Events Music Productions ενώπιον της Ελληνικής Αρχής

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

 

Παρακαλούμε έχετε υπόψιν ότι ενδέχεται να σας ζητήσουμε βεβαιώσεις επαλήθευσης της

ταυτότητάς σας προτού λάβουμε περαιτέρω μέτρα σχετικά με τυχόν αίτημά σας.

Ειδική μορφή παροχής συναίνεσης συνιστά η μεταξύ μας σύναψη σύμβασης έγγραφης ή

προφορικής. Σε κάθε τέτοια, γίνεται παραπομπή στους παρόντες Όρους – Πολιτική

Απορρήτου προς αποδοχή.

 

Έτερη βάση νομιμοποίησης για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων σας συνιστά η ύπαρξη

για την συλλογή τους ειδικής Νόμιμης Υποχρέωσης της εταιρείας μας. Τέτοια υπάρχει όταν

τα δεδομένα σας τηρούνται εξαιτίας κάποιας υποχρέωσής μας να παρέχουμε πληροφορίες

στις Αρχές, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για φορολογικές μας υποχρεώσεις.

Τέλος, νομιμοποίηση για την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων μας παρέχει και

σχετικό έννομο συμφέρον μας στο πλαίσιο σύννομης δραστηριότητάς μας.

 

Κάποια από τα δεδομένα σας μπορεί να συλλέγονται από την Events Music Productions

αυτόματα με τη χρήση cookies και άλλων μέσων τεχνολογιών, για την εξατομίκευση της

εμπειρίας χρήσης του ιστότοπου και την αποτίμηση των δραστηριοτήτων μας (ενδεικτικά

για λόγους marketing κλπ).

 

Με αυτοματοποιημένο τρόπο, συλλέγονται τα παρακάτω:

Διευθύνσεις ΙΡ. Μπορεί να καταγράφονται για λόγους ασφαλείας ή στατιστικούς της

ανάλυσης των τάσεων του Ιστοτόπου.

 

 

Cookies.

 

Ο Iστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων

υπηρεσιών και σελίδων του. Ο ιστότοπος και οι συνδεόμενες εφαρμογές χρησιμοποιούν

cookies.

 

Το cookie είναι ένα αρχείο το οποίο περιέχει έναν κωδικό αναγνώρισης (μια ακολουθία

αριθμών και γραμμάτων) και το οποίο έχει σταλεί από έναν διακομιστή σε έναν πλοηγό

όπου και αποθηκεύεται. Κάθε φορά που ο πλοηγός ζητάει μια σελίδα από τον διακομιστή,

αποστέλλεται πίσω σε αυτόν και ο κωδικός αναγνώρισης.

 

Τα cookies μπορεί να είναι είτε μόνιμα είτε να αφορούν σε μια μόνο συνεδρία (σύνδεση).

Τα μόνιμα cookies αποθηκεύονται από τον πλοηγό και παραμένουν ενεργά είτε μέχρι την

ημερομηνία λήξεώς τους, είτε μέχρι να τα διαγράψει ο χρήστης. Αυτά τα οποία αφορούν σε

μια μόνο συνεδρία, λήγουν με τη λήξη της σύνδεσης, μόλις απενεργοποιηθεί (κλείσει) ο

πλοηγός.

 

Τα cookies δεν αποθηκεύουν στοιχεία τα οποία μπορούν να προσωποποιήσουν τον χρήστη,

όμως προσωπικά στοιχεία τα οποία αποθηκεύονται από τον ιστότοπο και αφορούν τους

χρήστες /επισκέπτες είναι δυνατόν να συνδεθούν με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται

και μπορούν να ληφθούν από τα cookies.

 

Στον Iστότοπο και στις συνδεόμενες εφαρμογές χρησιμοποιούνται μόνο «μόνιμα» cookies,

μόνο cookies που αφορούν σε μία σύνδεση/συνεδρία ή και «μόνιμα» cookies και cookies

που χρησιμοποιούνται σε μια σύνδεση/συνεδρία.

 

Οι περισσότεροι πλοηγοί των χρηστών τους επιτρέπουν να αρνηθούν τη χρήση cookies.

Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει cookies τα οποία έχουν ήδη αποθηκευτεί στον υπολογιστή

του. Παραδείγματος χάριν:

 

Η διαγραφή των cookies θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη χρήση πολλών ιστοτόπων ή

συνδεόμενων εφαρμογών.

 

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για τον τρόπο διαχείρισης των

cookies σε κάθε browser:

Internet Explorer

Google Chrome

Safari

Firefox

Opera

 

Αναλυτικά εργαλεία παρόχων διαδικτυακής διαφήμισης (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά

google analytics). Καθένα από αυτά μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε μέσω του browser

που χρησιμοποιείτε.

 

Δεν διαβιβάζουμε δεδομένα σας σε τρίτους για απευθείας χρήση ή προωθητικούς σκοπούς.

Δεν πωλούμε, εμπορευόμαστε ή μεταφέρουμε με άλλο τρόπο σε τρίτους τα προσωπικά σας

στοιχεία, με μόνη εξαίρεση τυχόν νόμιμη υποχρέωσή μας ή συναίνεσή σας. Αυτό δεν

περιλαμβάνει συνεργάτες που φιλοξενούν ιστότοπους και άλλα μέρη που μας βοηθούν στη

λειτουργία του δικτυακού μας τόπου, στη διεξαγωγή της επιχείρησής μας ή στην

εξυπηρέτηση των χρηστών μας, εφόσον τα μέρη συμφωνούν να διατηρούν αυτές τις

πληροφορίες εμπιστευτικές και να συμμορφώνονται με τις νομικές απαιτήσεις του Γενικού

Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

 

Ωστόσο, είναι δυνατόν στο πλαίσιο της αυτοματοποιημένης καταγραφής προσωπικών

δεδομένων, (τέτοια, δηλαδή αυτομάτως καταγραφόμενα) δεδομένα σας να λαμβάνονται

από διαφημιστικές εταιρείες ή διαφημιζόμενους. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την

σχετική δυνατότητα μέσω του browser σας.

 

Για την ασφάλεια των δεδομένων σας η Events Music Productions εφαρμόζει πολιτικές

απορρήτου. Σκοπός αυτών είναι η προστασία από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, απώλεια ή

καταστροφή. Αν παρ’ ελπίδα επέλθει βλάβη στα προσωπικά σας δεδομένα κατά τα

παραπάνω, θα προβούμε σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τον περιορισμό της, την

γνωστοποίηση στις Αρχές και τη συνεργασία μαζί τους για τον κολασμό της.

Η παρούσα συμφωνία και κάθε λειτουργικός όρος του http://www.eventsmusic.gr ο οποίος καθιερώθηκε από την Events Music Productions στο παρόν κείμενο

 

αντικαθιστά κάθε προηγούμενο όρο και τον καλύπτει σε κάθε σημείο. Συμπληρωματικές

διατάξεις και όροι μπορούν να δημοσιεύονται σε οποιοδήποτε σημείο του http://www.eventsmusic.gr και να συμπληρώνουν το παρόν κείμενο.

 

 

Σας ευχαριστούμε για την ανάγνωση των όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου μας!

Είμαστε στην διάθεση σας για τυχόν διευκρινίσεις που μπορεί να χρειάζεστε και πάντα

πρόθυμοι να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες σας με τον καλύτερο τρόπο.

 

Events Music Productions

 

Τελευταία ενημέρωση: 05-28-2018